Close
Skip to content

Fulles de càlcul d’aplicacions

Adaptades a les especificacions de cada aplicació

  • Fulles de càlcul de les aplicacions més típiques pels motors VASCAT

  • Càlcul dels punts de treball requerits pel què fa a parell, velocitat i potència

  • Ingrés molt senzill dels paràmetres de l’aplicació

  • Resultats gràfics i numèrics

  • Treballar amb fulles de càlcul estàndard fa que les dades puguin ser fàcilment exportades

En aquesta secció trobarà fulles de càlcul interactives referents a algunes de les aplicacions més característiques que es poden solucionar amb els nostres motors.

Aquestes fulles li permetran dimensionar, d’una manera senzilla i ràpida, l’accionament més idoni pel vostre sistema.

Millora de la produccio energetica

Millora de la producció energètica

Estalvi energetic Direct Drive

Estalvi energètic
Direct Drive

Cisalla Volant

Cisalla volant

Fuset horitzontal

Fuset horitzontal

Cinta transportadora

Cinta transportadora

Pinyo cremallera

Pinyó cremallera