Instruccions Fulles de càlcul

1.

Per baixar un full de càlcul, només cal fer clic a la imatge de l’aplicació que vulgueu calcular.

2.

Una vegada que heu descarregat el full, omple els camps grocs amb els paràmetres principals de l’aplicació.

3.

Una vegada que els camps s’han omplert, el full calcula automàticament els punts de funcionament necessaris per cobrir la vostra sol·licitud.

4.

A més dels resultats numèrics, alguns fulls de càlcul també mostren la representació gràfica dels punts de funcionament, cosa que ens permet tenir resultats visuals molt més.

5.

Com que es tracta d’un full interactiu, els paràmetres que s’omplen es poden modificar fàcilment. Això ens permet avaluar de manera ràpida diferents escenaris i veure com el rendiment requerit varia depenent dels paràmetres introduïts.